Описание
Видео
Галерея
Ссылки

https://pikabu.ru/story/vzryiv_v_beyrute_4_avgusta_2020_goda_9979315#comments