Описание
Видео
Галерея
Ссылки

https://pikabu.ru/story/vzryiv_benzovoza_v_yuzhnoy_afrike_9781024